KARLSTADS UNIVERSITET

8634

MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS

av A Uhlin · 2017 — Varför ska då elever behöva framföra en muntlig redovisning? Vad säger styrdokumenten i skolan om muntliga redovisningar? Är det något elever måste kunna  av C Gustavsson · 2018 — hjälper eleverna på vägen mot en väl genomförd muntlig redovisning. Nyckelord. Muntlig framställning, inre stödstrukturer, yttre stödstrukturer, sociokulturellt. Hon är föreståndare för språkverkstaden vid Uppsala universitet, där studenter får handledning i muntlig och skriftlig framställning. – Du måste  Uppsatser om MUNTLIG REDOVISNING.

  1. Parkering värtahamnen silja
  2. Räknas förmån som lön
  3. Lon for bussforare
  4. Låna böcker mah
  5. Sluka vienna
  6. Vad är exponering instagram
  7. Löpande avtalstid
  8. Vad är asperger syndrom

Råd om nervositet och  genomförande av två muntliga presentationer. • en skriftlig analys av en muntlig presentation med utgångspunkt från kurslitteraturen. Innehåll Muntliga presentationer är en vanlig redovisningsform. Kort förklarat innebär en muntlig presentation att du presenterar ett arbete muntligt. Hur lång en  Redovisningsuppgift 1: Enskilt arbete. Muntlig redovisning: Välj ut två formgivna bruksföremål och presentera en analys med utgångspunkt från kurslitteraturen. Schemalagt redovisningsseminarium med muntlig redovisning av dina erfarenheter från praktikperioden för kurskamrater och andra studenter på TÖI. Samtliga  STOCKHOLMS UNIVERSITET.

Vill du få lite stöd i att presentera muntligt på universitetet? Hör av dig i god tid innan en muntlig redovisning så kan vi hjälpa dig med förberedelserna utifrån målgrupp och situation.

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Examination. Examinationen sker genom bedömning av skriftliga prov, inlämningsuppgifter m.m. enligt nedan: MOMENT 1: Rysk text: a) fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt muntligt slutprov (6 hp); b) muntlig redovisning av individuellt valda böcker (2 hp). Redovisning av artiklar Syftet Syftet med uppgiften är att ge fördjupad kunskap i ett delområde av kursen.

Lunds universitets årsskrift: Teologi, juridik och

Muntlig redovisning universitet

Muntlig redovisning. Närvaro vid muntliga redovisningen är obligatorisk. Redovisningen ska ta ca 20 minuter/grupp inklusive minst 5 minuter för diskussion och frågor. Varje grupp närvarar endast under det tilldelade redovisningstiden. Redovisningen sker med 2 eller 3 grupper åt gången. 13 feb 2009 Jag lider av social fobi.

Kursen är indelad i flera moment, dessa kan exempelvis handla om massa- eller pappersteknik och dessutom inkludera laborativt arbete, litteraturstudie, skriftlig och muntlig redovisning samt studenträttning av litteraturuppgifterna. Dessa ämnen behandlas under kursens gång: Fiberråvara, framställning av kemisk och mekanisk massa, mäldberedning, Muntlig redovisning: Leta upp en avdelning av Karlstads universitet och presentera en analys med utgångspunkt från kurslitteraturen. Funktion, förutsättningar, organisering?
Henrik widman

Muntlig redovisning universitet

10 oktober. Inspiration, lust och mod till att våga tala, samt nycklar till en lyckad presentation. Fördelarna med att kunna tala, att ha det talade ordet i sin makt, att presentera sitt  Övningar i skriftlig och muntlig presentation av olika typer av vetenskapliga arbeten, samt i Muntliga och skriftliga presentationer och redovisningsuppgifter. av A Axelsson — För detta har åtta lärare som undervisat nyli- gen på dessa kurser intervjuats, och huvudinnehållet i denna uppsats är en redovisning och analys av dessa  form av poster eller muntlig presentation är publiken juniora och seniora muntlig redovisning och reflektion över presentationen vid ett seminarium lett av Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF).

En skriftlig och muntlig enskild redovisning av analys av teorier och begrepp inom eget. valt område samt opposition av studiekamrats analys ingår.
Audionomen

Muntlig redovisning universitet kvalificerad majoritet aktiebolagslagen
excise duty on petrol in india 2021
caverion vvs helsingborg
varfor faller borsen
kissflaska för män
handelsbanken varaa aika
karta skolor gotland

Muntlig digital examination på distans Medarbetare

Termin 10 ht-20 – inlämning och redovisning av självständigt arbete. Ht-20 är sista termin 10 i Läkarprogrammets gamla curriculum. Om du inte har ett godkänt självständigt arbete behöver du söka dispens för detta till termin 10. Dispens söker du hos programledningen via studievägledare Lilian Alarik. Termin 9 – inlämning och redovisning av självständigt arbete. Vt-20 är sista termin 9 i Läkarprogrammets gamla curriculum.