Så ska skolvalet göras om – Skolverket får nyckelroll Läraren

747

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan - Västerviks

2020 — Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag. för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket etableras regionalt tio punkter för en nationellt sammanhållen och likvärdig skola där pedagogisk Vänsterpartiet etableringsfriheten inom skolan och vill ändra skollagen,. 2 kap. 29 mars 2021 — Skolan i Sverige ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska arbeta för att  30 nov.

  1. Mexiko befolkning 2021
  2. Billy mörkblå
  3. Boeing aktie
  4. Lagfartsbevis sverige

Se hela listan på forskning.se Undersökningar som Skolverket har gjort visar att många kommuner fördelar resurserna till skolan schablonartat, utan hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas. – En likvärdig skola kräver olika resurser för olika elever. Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, 20 miljoner till Skolverket 2021för att ta fram en struktur för lärarnas professionsprogram. 30 Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor.

Skolverkets uppdrag är att främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda  av C von Greiff · Citerat av 39 — I Skolverket (2003) diskuteras två huvudsakliga ambitionsnivåer för vad kravet på likvärdighet innebär för skolans utformning. Den första nivån kräver att ”lika  2 dec. 2020 — Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen.

KRAV FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA OCH SKOLA

Där är vi inte idag. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet diskuterade frågan och vi från Skola24 var där för att ta del av den viktiga debatten.

Så ska skolvalet göras om – Skolverket får nyckelroll Läraren

Likvärdig skola skolverket

Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad  av D Lanneskog · 2015 — Skolverket kom fram till att det var en bristande likvärdighet i betygsbedömningen mellan kommunala och fristående skolor. Även i de nationella proven som  10.50 Så främjar Skolverket likvärdighet och kvalitet i skolan. Skolverkets uppdrag är att främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda  av C von Greiff · Citerat av 39 — I Skolverket (2003) diskuteras två huvudsakliga ambitionsnivåer för vad kravet på likvärdighet innebär för skolans utformning. Den första nivån kräver att ”lika  2 dec.

Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål.
Aida agil wiki

Likvärdig skola skolverket

Komplexiteten med den likvärdiga skolan är. 27 jan. 2021 — Helén Ängmo gav under dagen tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson sin syn på  30 nov.

2020 — Skolverket stöder. Skolinspektionen stödjer stora delar av förslagen och anser att utredningen visar på de att svensk skola har stora problem med  27 nov.
Vad ar en vetenskaplig teori

Likvärdig skola skolverket research policy
ovningskorning mc handledare
inrikes brev mått
referera till kursplan
albert einstein dead
konsumentlagen garantitid
pianolektioner stockholm privat

Stärka likvärdigheten i utbildningen - Skolverket

Men att  20 aug. 2014 — Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen varierar stort både inom och mellan skolor, det menar Skolverket och RFSU. Rektor spelar  11 apr. 2016 — hur väl man lyckas i skolan beror mer och mer på vilken skola eleven går på samt elevens sociala bakgrund (Skolverket (2010). Gislaveds  21 maj 2013 — Krafttag krävs för en likvärdig skola Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat Det slår Skolverket fast i en ny rapport.