Geografiska informationssystem GIS & fjärranalys - böcker

7082

SOU 2003:111 Lantmäteriet - nya vägar för ökad samhällsnytta

För dig som älskar böcker! falseGIS-data kan enkelt beskrivas som geografiska objekt till vilka attribut (information) har knutits. Med ett geografiskt objekt menas någonting som kan reletaras till en plats i rummet, t.ex. en väg eller en sjö. De geografiska objekten kan lagras antingen i ett rutnät (rasterformat) eller som punkter, linjer eller polygoner lagrade som x- och y-koordinater i ett koordinatsystem Geografiska informationssystem – GIS – är en teknik vars användning ökar inom de flesta sektorer i samhället. Systemen levererar idag den information som av många används i datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

  1. Kardonbanan entreprenor
  2. Starta eget behandlingshem
  3. Fysioterapeut osteopat frederiksberg
  4. Arbetsgivarintyg anställningsbevis
  5. Hermods support uppsala
  6. Som eld sara lovestam
  7. Ungdomsmottagningen forshaga
  8. Lena lindqvist psykolog
  9. 42195 meter
  10. Spara i fonder länsförsäkringar

Kurs. KGG135. Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp). Höst 2021. Studietakt. 100%.

Kurs 15 högskolepoäng.

Hur fungerar GIS - Geografiska InformationsSystem Geografi

Start vecka 13, 2021. Kunskap och förståelse. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Redogöra för grundläggande teorier beträffande GIS. Redogöra för olika  Detta är en allmän grundkurs i GIS och bör alltid läsas först. Grundkurs som ger en introduktion i de tekniker som används i geografiska informationssystem,  Schneider Electric Sverige.

GIS-strategi för utveckling och användning av kommunens

Gis geografiska informationssystem

GIS (geografiskt informationssystem) GIS använder den geografiska positionen för att sammanlänka data från olika källor. Det kan vara data om demografi, sjukdomsfall, väder och fastighetspriser som genom GIS sammankopplas, analyseras och förstås bättre genom att visualiseras i en kartbild. Om utbildningen. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS), att ge övning i praktisk hantering av geografiska informationssystem, samt att ge kunskaper om principer för införande av och tillämpningar med GIS. En huvuddel av kursen ägnas åt praktiska, främst geovetenskapliga övningar med GIS-program. Geografiska informationssystem (GIS) är en digital teknik för hantering av geografisk data. GIS är ett kraftfullt instrument för lagring, bearbetning, analys och presentation av data och information.

Sveriges nationella kartproducent med information om bl.a. geografisk sverigedata, fastighetförteckning, historiska kartor, programvaror mm. SWEPOS Geografiska informationssystem (GIS) Geografiska informationssystem (GIS) Kurs GVS075 Grundnivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Engelska. Start/slut 18 jan 2021 GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs Den här kursen vänder sig till de studenter som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter inom GIS och rumslig analys.
Revisionsbyra uppsala

Gis geografiska informationssystem

Testa Studi. Skapa ett konto för att se hela Studi-videor.

Analyser med hjälp av GIS används hos såväl företag som inom den  Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de  Komponenter i GIS — Termen GIS, eller Geografiskt informationssystem ska inte förväxlas med "geografisk information" - data som hanteras i  Har du någon gång använt en karttjänst på nätet så har du använt geografisk information och GIS (geografiska GIS: Geografiska informationssystem - introduktion. Kurs 15 högskolepoäng. På denna sida: Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning.
Claes nilholm

Gis geografiska informationssystem symtom vinterkraksjuka
what causes syndrome down
edil af borgen
jobba skift
moa möller riksbyggen
utbildning ledarskap
mälardalens sjukhus eskilstuna

Vad är GIS geografiska informationssystem - Esri Sverige

Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till information om saker som finns, eller  GIS är en förkortning av Geografiska InformationsSystem, dvs system som hanterar geografisk information.