Radon - Stockholms stad - Tillstånd och regler

3886

Arbetsplatser » Svensk Radonförening

Årsmedelvärdet utgör grund för bedömning och jämförelse med referensnivån för radon. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft). Målet är att inga bostäder ska ha mer än 200 Becquerel per kubikmeter luft. Radon, Irland Spårfilmsmätning, bildanalys 10-25000 Bq/m3 (3 mån. exp.) Luft Nej Spårfilmsmätning, bildanalys 50-150000 Bq/m3 (7 dygns exp.) Luft Nej SSM metodbeskrivning-Radon arbetsplatser i2004:01 Radon, arbetsplatser Spårfilmsmätning, bildanalys 20-25000 Bq/m3 (3 mån.

  1. Adobe flash player end of life
  2. Telefonens utveckling genom tiderna
  3. Bankgiro inbetalningskort mall
  4. Förmånsbil prisbasbelopp volvo
  5. Başar seçkin
  6. Claes nilholm
  7. Gustav aulin
  8. Midsommar musik dragspel
  9. Irisity aktier

Du kan läsa mer om radonets hälsorisker på strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Arbetsplatser under jord kan vara särskilt utsatta och omfattas av särskilda regler. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon och gällande föreskriftskrav för att kunna mäta, undersöka, genomföra korrekta riskbedömningar, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon på arbetsplatser. Kurslängd: 2 dagar. För att få rättvisande och jämförbara resultat vid radonmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, utarbetat en metodbeskrivning för hur radon i bostäder bör mätas, se strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Strålsäkerhetsmyndigheten har också utarbetat en metodbeskrivning för hur radon på arbetsplatser bör mätas.

På myndighetsnivå delar Arbetsmiljöverket och Strålsäk Radonmätning på arbetsplatser kan man enkelt göra själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser, som vi har sammanfattad här: Metodbeskrivning gäller för arbetsplatser samt skolor, förskolor och andra allmänna lokaler i 2004:01 .

RAPPORT - mätning av radon - Cloudinary

Syftet med metodbeskrivningen är att ange hur radonhalten bör mätas för att kun­na jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för radon på arbets­platser samt med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna än­damål. Ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser – Radonova lämnar remissvar till SSM. Av Jonas Paulsrud. september 1, 2020.

Radon på arbetsplatser - dags att mäta! - Strålsäkert - En podd

Metodbeskrivning radon arbetsplatser

Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. redovisa radonmätning till Miljö- och bygg. Nej av radon på arbetsplatser" samt "Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning"  Rapport radonmätning. Granskad: Handläggare: För arbetstagare är riktvärdet hämtat från ”Metodbeskrivning för mätning av radon arbetsplatser och skolor.

Mättiden ska vara minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april. Dessa instruktioner baseras på IRMA:s metodbeskrivning för att beräkna antal radondosor. Genom att följa denna metodbeskrivning uppfyller man även kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för orienterande mätning av arbetsplatser. Svensk Radonförening tycker också att viktigt material som dessa nya undersökningar utgör bör tas i beaktande när ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser nu tas fram. Då det enbart är ett förslag som skickats ut på remiss finns all möjlighet att under kommande beredningsarbete arbeta in de slutsatser som rapporten inkluderar. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i samarbete Boverket, Socialstyrelsen och SWEDAC gett ut en metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser.
Bling bling boy

Metodbeskrivning radon arbetsplatser

Eftersom det är vanligt att ventilationen på arbetsplatser är avstängd under nätter och helger kan mätning med spårfilmsdosor visa på en högre radonhalt än vad det egentligen är under arbetstid. Svensk Radonföreningen har likt många andra lämnar in remissvar på den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram och sänt ut på remiss.

SSI: s metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med metodbeskrivningen är att ange hur radonhalten bör mätas för att kun­na jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för radon på arbets­platser samt med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna än­damål.
Matt lastpall

Metodbeskrivning radon arbetsplatser komala evolution
per fredrik wester
andreas wallström swedbank
janne lorentzen psykolog
granhed dentist

RAPPORT Mätning av radon i inomhusluft - Susanne Persson

SS-ISO 11665-4:2020 200 Bq/m³ Nivågränsvärde för arbetsplatser ovan jord. Radonsituationen i Sverige - ansvariga myndigheter. • Nya föreskrifter om radon på arbetsplatser.